0212 304 42 78

 

Antidepresanların Göz Sağlığına Etkileri

“Depresyon” veya depresyonun daha hafif formu olan “distimi”, stresli hayatımızın yaygın sorunlarından biri. Distimiyi, sürekli bir mutsuzluk veya memnuniyetsizlik hali olarak tanımlamak da mümkün. Antidepresan ilaçların 3 temel grubu var:
 

  • MAOI (Monoamin oksidaz inhibitörleri)
  • Trisiklikler
  • SSRI (Selektif serotonin geri alım inhibitörleri)  
     

Yaygın kullanıldıkları için, antidepresanların göz sağlığı üzerindeki kimi olumsuz etkilerine de sıklıkla rastlanabiliyor. Bu yan etkiler özellikle trisiklik antidepresanlarla izleniyor. Bu ilaçlar göz içindeki lens kaslarının kasılma fonksiyonunu bozarak, bulanık görmeye yol açabiliyorlar. Böyle bir yan etki ortaya çıktığında, bu ilacı başka bir gruptan antidepresanla değiştirmek gerekebiliyor. 
 

Ayrıca antidepresanlar, göz kuruluğuna yol açıyor. Göz kuruluğu kendisini gözlerde yanma, batma, kızarma, refleks yaşarma ve bulanık görme ile belli ediyor.

 

Antidepresanlar
 

  • MAOI: Harmaline, Iproniazid, Isocarboxazid,Moclobemide, Nialamide, Pargyline, Phenelzine, Selegiline, Toloxatone, Tranylcypromine
  • Trisiklikler: Amitriptyline, Amoxapine, Butriptyline, Clomipramine, Desipramine, Dibenzepin, Dothiepin, Doxepin, Imipramine, Iprindole, Lofepramine, Melitracen, Nortriptyline, Opipramol, Protriptyline, Trimipramine
  • SSRI: Alaproclate, Citalopram, Escitalopram,Etoperidone, Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline, Zimelidin