0212 304 42 78

iLASIKiLASIK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının femtosaniye lazer ve excimer lazerle tedavisidir.

 

Femtosaniye lazer, dalga boyu 1053 nm olan bir kızılötesi lazerdir. Femtosaniye lazer ile korneada (gözün en öndeki şeffaf tabakası), flep denen kapakçık hazırlanır.

 

Excimer lazer ise 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihazdır. Lazerle korneaya yeni bir şekil verilir. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişir. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.

 

Her göz ve ve her kornea farklıdır. iLASIK tedavisi, inovatif teknolojisi ile gözünüzün haritasını çıkarır ve miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının yanısıra “aberrasyon” denen kişiye özel göz kusurlarının da excimer lazer ile düzeltilmesini sağlar.

 

Özellikle astigmatı yüksek olan ve aberrasyonları fazla olan gözlerde iLASIK tedavisi tercih edilmelidir.


Kimler iLASIK Olabilir?

 

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar
 • Son 1 yıl içinde göz numaraları sabit kalanlar
 • Miyoplarda 8-10, hipermetrop ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar
 • Kornea haritası (tomografi) normal olanlar
 • Korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gereklidir.) 

 

Kimler iLASIK Olamaz?
 

 • Gebe/emziren kadınlar
 • Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar
 • Romatizma hastalıkları olanlar (kollajen doku hastalığı)
 • AIDS hastaları
 • Keratokonus hastaları (kornenın normalden ince ve sivri olması)
 • Ciddi göz kuruluğu
 • Katarakt 

 

iLASIK Öncesi Yapmanız Gerekenler

 

Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarmanız gerekmektedir. 

 

iLASIK  Öncesi Yapılan Göz Tetkikleri 

 

 • Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti
 • Bilgisayarlı göz numarası ölçümü
 • Göz numaralarının tespiti
 • Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi
 • Kornea topografisi (kornea haritası incelemesi)
 • Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü
 • Wavefront dalga cephesi) analizi: Gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurların miktarının tespit edilmesi
 • Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi
 • Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi
 • Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi 
   

 iLASIK’in Yapılışı

 

iLASIK, gözün kornea denen, en öndeki şeffaf tabakasına uygulanır. iLASIK, 2 göz için toplam 15 dakika sürer.

 

 • Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.
 • Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.
 • Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.
 • “Femtosaniye” denen lazerle korneadan ince bir kapakçık (flep) kesilir.
 • Kesilen kapakçık kaldırılır. Altına lazer uygulanarak, korneaya yeni bir şekil verilir.
 • Kapakçık geri kapatılır.
 • Bir dakika kadar beklenir, kapakçık kendiliğinden yerine yapışır.
 • Göze antibiyotikli damla damlatılır.
 • Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır. 
   

iLASIK Sonrası 

 

İşlemden sonra gözler bandajlanmaz. Sadece koruyucu gözlük takılır.

 

 • iLASIK’ten yarım saat sonra son kez göz kontrolü yapılır. Bu kontrolden sonra hastaneden ayrılınabilir.
 • iLASIK sonrası 3 - 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı olur.
 • iLASIK’ten 3 - 4 saat sonra net görmeye başlanılır.
 • Ertesi gün araba kullanılabilir, makyaj ve banyo yapılabilir.
 • iLASIK sonrası göz kontrolleri: Ertesi gün, 1 ay sonra ve 3 ay sonra
 • Göz damlaları: 1 hafta boyunca antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları kullanılır. 3 - 6 ay boyunca suni göz yaşı kullanımı önerilir. 
   

iLASIK’te Başarı Oranları 

 

iLASIK olan herkesin göz numaraları sıfırlanmaz. LASIK olan her 100 kişiden 95'i gözlüksüz tam görebilirken, 5'inin ince bir gözlük takması gerekebilir. (Bu oran; göz bozukluğunun tipine, numaralara ve gözün yapısına göre değişir.)

 

iLASIK’in Doğurabileceği Sorunlar
 

 • Gözde numara kalması (az veya fazla düzeltme)
 • Göz akına kan oturması: iLASIK sırasında kullanılan vakum halkasına bağlı olarak gelişebilir. Bir kaç hafta süren, estetik bir problemdir. Kendiliğinden geçer, hiç iz bırakmaz ve görmeyi etkilemez.
 • Difüz lameller keratit (DLK) veya Sahara’nın kumları (“Sands oSahara”, SOS): Allerjik bir reaksiyondur. Çok çeşitli ve birbirinden farklı sebepleri vardır. Önceden bu durumun kimde gelişip kimde gelişmeyeceğini tespit etmek mümkün değildir. Alerjik konjonktivit ile ilişkisi yoktur; yani lazer öncesi alerjik şikayetleri olanlarda DLK gelişme olasılığı daha fazla değildir. DLK, korneada bulanıklık ile kendini belli eder. Derecesine göre kişi bu durumu hiç fark etmeyebilir veya sisli görebilir. Tedavisi lazerden sonra kullanılan kortizonlu damlaların daha güçlüleri ile değiştirilmesi veya lazer odasında gözün serumla yıkanmasıdır. DLK’nın olumsuz yanı fazladan 1 -2  göz kontrolü gerektirmesidir. Göz damlası veya yıkama tedavisi ile 1 hafta içinde geçer.
 • LASIK sonrası ektazi: Korneanın fazla incelmesine bağlı olarak gelişen bir kornea şekil bozukluğudur. Ektazi, kornea haritası ve kalınlığı uygun olmayan bir göze lazer uygulandıysa gelişir. Ancak çok nadir olmakla birlikte yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneaya lazer uygulanması sonrasında da gelişebilmektedir. Tedavisinde gözlükler ve kontakt lensler kullanılır. Kornea içi halka tedavisi veya kornea nakli de gerekebilir. Çok nadir bir komplikasyondur ama iLASIK kararı vermeden önce bilinmesi gereken bir durumdur.

 

Göz Haritası:

 

Göz Haritası

 

Gözlerimiz de parmak izimiz gibi eşsizdir ve her birimizin göz haritası farklıdır.

 

iLASIK sistemi, gözün 3 boyutlu haritasını çıkarır. Bu ölçüm gözlük ve kontakt lensler için kullanılan ölçümlerden 25 kez daha hassastır. iLASIK sistemi, kontakt lens ve gözlük muayenesinde ölçümlenemeyen ve düzeltilmeyen göz kusurlarını da düzeltir.

 

Faydalı link / Prof. Dr. Banu Coşar'ın kullandığı Femto LASIK sistemi: www.clearvisionforyou.com