0212 304 42 92

Femto LASIK (Femtosaniye Lazer, intraLASIK)

Femto LASIK

Femto LASIK, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının femtosaniye lazer ve excimer lazerle tedavisidir.

 

Femtosaniye lazer, dalga boyu 1053 nm olan bir kızılötesi lazerdir. Femtosaniye lazer ile korneada, "flep" denen kapakçık hazırlanır.

 

Excimer lazer ise 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihazdır. Lazerle korneaya (gözün en öndeki şeffaf tabakası) yeni bir şekil verilir. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişir. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. 

 

Kimler Femto LASIK Olabilir?

 

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar
 • Son 1 yıl içinde göz numaraları sabit kalanlar
 • Miyoplarda 8-10, hipermetrop ve astigmatlarda 5-6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar
 • Kornea haritası (tomografi) normal olanlar
 • Korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gereklidir.) 

 

Kimler Femto LASIK Olamaz?
 

 • Gebe/emziren kadınlar
 • Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar
 • Romatizma hastalıkları olanlar (kollajen doku hastalığı)
 • AIDS hastaları
 • Keratokonus hastaları (kornenın normalden ince ve sivri olması)
 • Ciddi göz kuruluğu
 • Katarakt 
Femto LASIK Öncesi Yapmanız Gerekenler
 
Eğer kontakt lens kullanıyorsanız, yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarmanız gerekmektedir. 
 
Femto LASIK  Öncesi Yapılan Göz Tetkikleri 
 
 • Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti
 • Bilgisayarlı göz numarası ölçümü
 • Göz numaralarının tespiti
 • Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi
 • Kornea topografisi (kornea haritası incelemesi)
 • Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü
 • Wavefront dalga cephesi) analizi: Gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurların miktarının tespit edilmesi
 • Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi
 • Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi
 • Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi 

 

Femto LASIK’in Yapılışı

 

LASIK, gözün kornea denen, en öndeki şeffaf tabakasına uygulanır. LASIK, 2 göz için toplam 15 dakika sürer.

 

 • Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.
 • Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.
 • Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.
 • “Femtosaniye” denen lazerle korneadan ince bir kapakçık (flep) kesilir.
 • Kesilen kapakçık kaldırılır. Altına lazer uygulanarak, korneaya yeni bir şekil verilir.
 • Kapakçık geri kapatılır.
 • Bir dakika kadar beklenir, kapakçık kendiliğinden yerine yapışır.
 • Göze antibiyotikli damla damlatılır.
 • Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır. 
   

Femto LASIK Sonrası 

 

İşlemden sonra gözler bandajlanmaz. Sadece koruyucu gözlük takılır.

 

 • FemtoLASIK’ten yarım saat sonra son kez göz kontrolü yapılır. Bu kontrolden sonra hastaneden ayrılınabilir.
 • FemtoLASIK sonrası 3 - 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı olur.
 • FemtoLASIK’ten 3 - 4 saat sonra net görmeye başlanılır.
 • Ertesi gün araba kullanılabilir, makyaj ve banyo yapılabilir.
 • Femto LASIK sonrası göz kontrolleri: Ertesi gün, 1 ay sonra ve 3 ay sonra
 • Göz damlaları: 1 hafta boyunca antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları kullanılır. 3 - 6 ay boyunca suni gözyaşı kullanımı önerilir. 
   
Femto LASIK’te Başarı Oranları 
 
Femto LASIK olan herkesin göz numaraları sıfırlanmaz. LASIK olan her 100 kişiden 95’i gözlüksüz tam görebilirken, 5’inin ince bir gözlük takması gerekebilir. (Bu oran; göz bozukluğunun tipine, numaralara ve gözün yapısına göre değişir.) 
 

Femto LASIK’in Doğurabileceği Sorunlar
 

 • Gözde numara kalması (az veya fazla düzeltme)
 • Göz akına kan oturması: Femto LASIK sırasında kullanılan vakum halkasına bağlı olarak gelişebilir. Bir kaç hafta süren, estetik bir problemdir. Kendiliğinden geçer, hiç iz bırakmaz ve görmeyi etkilemez.
 • Difüz lameller keratit (DLK) veya Sahara’nın kumları (“Sands oSahara”, SOS): Allerjik bir reaksiyondur. Çok çeşitli ve birbirinden farklı sebepleri vardır. Önceden bu durumun kimde gelişip kimde gelişmeyeceğini tespit etmek mümkün değildir. Alerjik konjonktivit ile ilişkisi yoktur; yani lazer öncesi alerjik şikayetleri olanlarda DLK gelişme olasılığı daha fazla değildir. DLK, korneada bulanıklık ile kendini belli eder. Derecesine göre kişi bu durumu hiç fark etmeyebilir veya sisli görebilir. Tedavisi lazerden sonra kullanılan kortizonlu damlaların daha güçlüleri ile değiştirilmesi veya lazer odasında gözün serumla yıkanmasıdır. DLK’nın olumsuz yanı fazladan 1 -2  göz kontrolü gerektirmesidir. Göz damlası veya yıkama tedavisi ile 1 hafta içinde geçer.
 • LASIK sonrası ektazi: Korneanın fazla incelmesine bağlı olarak gelişen bir kornea şekil bozukluğudur. Ektazi, kornea haritası ve kalınlığı uygun olmayan bir göze lazer uygulandıysa gelişir. Ancak çok nadir olmakla birlikte yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneaya lazer uygulanması sonrasında da gelişebilmektedir. Tedavisinde gözlükler ve kontakt lensler kullanılır. Kornea içi halka tedavisi veya kornea nakli de gerekebilir. Çok nadir bir komplikasyondur ama femto LASIK kararı vermeden önce bilinmesi gereken bir durumdur.

 

Faydalı link / Prof. Dr. Banu Coşar'ın kullandığı Femto LASIK sistemi:
www.clearvisionforyou.com