0212 304 42 92

PTK

PTK
Gözün en öndeki şeffaf tabakası korneadır. Kimi hastalıklar veya göz yaralanmaları sonucu korneada lekeler oluşabilir. Bu durumda, bu lekelerin giderilmesi amacıyla göze PTK denen teknikle lazer uygulaması yapılır. PTK yapılabilmesi için lekelerin yüzeysel olması şarttır. Lekeler korneanın derin tabakalarında olduğu zaman PTK uygulanamaz, kornea nakli yapılması gerekir.


PTK’nın Uygulandığı Durumlar


     •    Göz yaralanmaları
     •    Geçirilmiş kornea enfesiyonları (korneanın mikrop kapması)
     •    Distrofi denen kalıtsal kornea hastalıkları
     •    Tekrarlayıcı epitel erozyon sendromu (korneada bir kez yaralanma sonucu açılan yaraların, daha sonra sık sık kendiliğinden açılması)
     •    Pterjiyum (göze et yürümesi) ameliyatı sonrası gözde kalan kornea lekesi
     •    Kornea yüzey düzensizlikleri (örn. Salzman nodülü)


PTK’nın Yapılışı


     •    Göz uyuşturucu damla ile uyuşturulur.
     •    Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür.
     •    Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır.
     •    Korneaya lazer uygulanır.
     •    Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır.
     •    Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.


PTK’nın Doğurabileceği Sorunlar


     •    PTK’nın göze zararlı etkisi yoktur. Ancak, göz numaraları hafifçe hipermetroplaşabilir.


PTK’nın Karnesi


     •    Anestezi şekli: Uyuşturucu damla
     •    Ameliyat süresi: Tek göz 5 dakika
     •    Bandaj: Gözler bandajlanmaz.
     •    Ameliyat sonrası: İlk 3-5 gün, PTK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde ağrı olur.
     •    Görme: İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir.
     •    İşe dönüş: Kontakt lens çıkarıldıktan sonra
     •    Göz kontrolleri: Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra
     •    Göz damlaları: Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 1 ay. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.