0212 304 42 92

Özel LASIK Uygulamaları
 

LASIK için başvuran çoğu kimseye, standart LASIK uygulanır. Ancak kimi kişiler, gözlük veya kontakt lensleriyle tam görememekte, gece görüşünden ve görme kalitelerinden şikayet etmektedirler. Bu kişilere göz incelemesi yapıldığında çeşitli problemlere rastlanmaktadır. Özel LASIK tedavisi, ancak bu şartlarda gerekli olmaktadır.


Özel LASIK uygulamalarının 3 çeşidi vardır:
 

1. Topografi (Kornea Haritası) Rehberli LASIK


 Kornea haritasında düzensizlik varsa uygulanır:
 

  • Daha önce LASIK olup gözünde numara kalmış kişiler
  • Daha önce katarakt, kornea nakli, pterjiyum (gözde et) için LASIK olmuş kimseler
  • Asimetrik astigmatizması olanlar


2. Wavefront (dalga cephesi) Rehberli LASIK

 
Dalga cephesi analizi, gözde "aberrasyon" denen ve görme kalitesini bozan kusurları tespit eder. Bu analizde, aberrasyonlar fazla bulunursa, wavefront-rehberli LASIK uygulanır.
 
3. Custom Q LASIK

 Kornea topografisi ve wavefront analizi normal olduğu halde, korneanın optik özelliklerinden kaynaklanan görme kalitesi problemi olanlara custom Q LASIK uygulanır.

 Özel LASIK uygulamaları, ancak gerekli olduğunda uygulanır. Gerekli olmadığı hallerde uygulandığında, görme netliği yönünden standart LASIK’e üstünlük sağlamaz.