0212 304 42 92

Monovizyon

Monovizyon

 

Kırk yaştan sonra gözümüzün içindeki lensin elastikiyetini kaybetmesi nedeni ile yakın görüşümüz bozulur. Kırk yaştan sonra yakın görüşü sağlamak üzere; tek gözün yakına (miyop) ayarlanıp, diğer gözün uzak görüşe ayarlanmasına “monovizyon” denir.

 

Monovizyon tedavisi herkes için ideal bir tedavi değildir. Ancak kimi aday ve durumlarda tercih edilebilir.

 

Kimler Monovizyon İçin Adaydır?

 

Kırk yaşının üstündeki şu kişilerde monovizyon tercih edilebilir:

 

  • LASIK ameliyatı olacak olup, miyop derecesi -1.00 ile -3.00 arası olanlar
  • Katarakt ameliyatı olacak olup, multifokal lens istemeyenler

 

Monovizyonun Yapılışı

 

Hepimizin tek gözü baskındır. Baktığımız objelerin perspektifini baskın olan gözümüz belirler. Toplumdaki bireylerin üçte ikisinin sağ gözü baskındır.

 

Göz muayenesi sırasında öncelikle kişinin baskın gözü tespit edilir. Baskın göz uzağa, baskın olmayan göz ise yakına ayarlanır.

 

Monovizyon ayarı, göz laser tedavileri ve katarakt/göziçi mercek ameliyatlarında yapılabilir. Diğer bir deyişle bu ameliyatlar sırasında tek göz miyop bırakılır, tek gözde ise derece bırakılmaz.

 

Monovizyonun Doğurabileceği Sorunlar

 

  • Gözlerde derece kalması
  • Yakını gören göz, uzağı net görmediği için uzak görüşün tam net olmayışı
  • Uzağı gören göz, yakını net görmediği için yakın görüşün tam net olmayışı