0212 304 42 92

DMEK (Alt Katman Nakli)

Kornea gözün renkli kısmının önündeki saydam tabakadır. Korneayı saatin camına benzetmek mümkündür. Korneanın; saydamlığını yitirdiği veya şeklinin bozulduğu durumlarda, yaşamını yitirmiş bir kimseden alınan şeffaf kornea dokusu ile değiştirilmesi işlemine kornea nakli denir.

 

DMEK'in gerekli olduğu durumlar

 

Ülkemizde DMEK'in en çok yapıldığı durumlar büllöz keratopati (kalıcı kornea ödemi) ve distrofi adı verilen kalıtsal hastalıklardır. 

 

Kornea naklinde doku uyumu gerekli değildir

 

Kornea bir organ değil, dokudur. Normal şartlarda damarsızdır. Damar olmayışı bağışıklık hücrelerinin nakil sahasına giremeyişi anlamına gelmektedir. Bu da korneayı karaciğer, kalp, vb. gibi organ nakillerinden farklı kılmaktadır. Kornea için doku uyumu diye bir kavram yoktur.

 

DMEK'in yapılışı

 

Göz ve göz kapakları iğne ile uyuşturulur. Ameliyat genel anestezi ile de yapılabilir.
Korneanın en alt katmanı (endotel) soyulur. 
Önceden hazırlanmış verici kornea endoteli alıcıya nakledilir. 
Göze, antibiyotikli pomad sürülerek, işlem sonlandırılır.

 

Kornea nakli hastalarının dikkat etmesi gerekenler

 

Kornea nakli geçirmiş hastalar; gözde batma-ağrı, bulanık görme, ışık hassasiyeti gibi şikayetleri olduğu takdirde hemen doktorlarına başvurmalıdırlar.