0212 304 42 92

SMILE tekniğiSMILE tekniği son yıllarda kullanılmaya başlanmış bir tekniktir.

 

Bu teknikte, LASIK tekniğinde olduğu gibi korneadan bir kapakçık (flep) kaldırılıp, altına lazer ile yeni bir şekil verilmez. Onun yerine korneada 2 planda kesi yapılıp, aradaki parça, kornea dışına alınır.

 

Teknik; hipermetrop, astigmat ve miyoplara uygulanabilmektedir. Miyoplarda ancak dereceler yüksek ise (-5-6 derecenin üstü), korneada yol açtığı incelme LASIK tekniği ile eşitlenmektedir. Daha düşük derecelerde korneada inceltme miktarı, LASIK'ten daha fazladır ve bu istenmeyen bir durumdur.

 

Yıllar geçtikçe, değişen lazer ve bilgisayar sistemleri ile SMILE tekniği kendini ispat edebilir. Ama halihazırda LASIK tekniği gibi 30 yıllık sonuçları bilinen bir teknikle karşılaştırıldığında, genç bir tekniktir.

 

Ayrıca SMILE tekniği ile gözde derece kalması halinde, dereceleri gidermek için 2. rötuş işlemi SMILE ile değil, LASIK ile yapılabilmektedir.