0212 304 42 92

SMILE tekniği son bir kaç yılda kullanılmaya başlanmış bir tekniktir. Amerika'da FDA onayı yoktur ancak Avrupa ve diğer ülkelerde kimi onaylar almıştır.

 

Bu teknikte, LASIK tekniğinde olduğu gibi korneadan bir kapakçık (flep) kaldırılıp, altına lazer ile yeni bir şekil verilmez. Onun yerine korneada 2 planda kesi yapılıp, aradaki parça, kornea dışına alınır.

 

Teknik halen hipermetroplara uygulanamamaktadır. Miyoplarda da ancak dereceler yüksek ise (-5-6 derecenin üstü), korneada yol açtığı incelme LASIK tekniği ile eşitlenmektedir. Daha düşük derecelerde korneada inceltme miktarı, LASIK'ten daha fazladır ve bu istenmeyen bir durumdur.

 

Yıllar geçtikçe, değişen lazer ve bilgisayar sistemleri ile SMILE tekniği kendini ispat edebilir. Ama halihazırda, LASIK tekniği gibi yaklaşık 25 yıllık sonuçları bilinen bir teknikle karşılaştırıldığında, çok genç bir tekniktir.

 

Ayrıca SMILE tekniği ile gözde derece kalması halinde, dereceleri gidermek için 2. rötuş işlemi SMILE ile değil, LASIK ile yapılabilmektedir.