0212 304 42 92

Haklarınızı Biliyor musunuz?

Haklarınızı Biliyor musunuz?


“Hasta hakları”, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları haklarını ifade eder.

Türkiye’de hasta-hekim ilişkilerini düzenleyen ilk yazılı metin, Türk Tabipleri Birliği tarafından 1960’da hazırlanan “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi”dir. İlgili evrensel bildirgelerin ilkelerini, Hasta Hakları Tüzüğü’nü ve Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi’ni temel alarak Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği” ise 1998’de yürürlüğe girmiştir.
Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda;


 Haklarınız
 
1.   Sağlık hizmetlerinden faydalanma
2.   Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı


3.   Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme
4.   Mahremiyet
5.   Tedaviyi reddetme ve durdurma, rıza
6.   Güvenlik
7.   Dini vecibeleri yerine getirebilme
8.   İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
9.   Ziyaret ve refakatçi bulundurma
10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
 
(01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmi Gazete’de yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nden özetlenmiştir.)
 
Sorumluluklarınız
 
1.   Genel sorumluluklar (kendi sağlığına dikkat etme)
2.   Sosyal güvenlik durumunu takip etme
3.   Sağlık çalışanlarını bilgilendirme
4.   Tıp biliminin olası risk ve sınırlarını tanıma ve bu doğrultuda gerçekçi yaklaşımı koruma
5.   Hastane kurallarına uyma
6.   Tedavisi ile ilgili önerilere uyma