0212 304 42 92

 

Kadın Yüz Güzelliğinin Bilimsel Formülü

Farklı yaş, cinsiyet ve kültürel özgeçmişi olan pek çok kişiye çeşitli yüz resimleri gösterildiğinde, hep aynı yüzlerin güzel bulunduğu tespit ediliyor. Demek ki güzellik o kadar da kişisel bir algı değil; ortak kalıpları, belirli tarifleri var.

 

Yüz güzelliğinde özellikle şu 3 unsur çok belirleyici: 

 

  • Ortalamalara yakınlık: Yüzdeki her unsurun toplum ortalamalarına yakın olması ama bazı unsurların pozitif yönde ortalamalardan uzaklaşması beğeniliyor. Örneğin, ortalama büyüklükte bir göz güzel bulunuyor, ortalamadan daha büyük bir göz  daha güzel bulunabiliyor.
  • Simetri: Bir yüz ne kadar simetrikse o kadar çekici olarak algılanıyor. Özellikle gözlerin eşit yükseklikte yerleşimi ve burnun 2 yanından eşit uzaklıkta olmaları çekicilik algısını artırıyor.
  • Bölümlerin büyüklüğü: İri gözler, yüksek ve çıkık elmacık kemikleri çekici. Kalın kaşlar kadın çekiciliğini azaltıyor

 

Diğer bir deyişle; 

 

Göz güzelliği = Ortalamaya yakınlık + simetriklik + büyüklük

 

Gözler yüz güzelliğinde çok önemli bir paya sahip. Güzel gözler ve kaşların sahip olması gereken özellikleri tek tek “gözden” geçirelim:

 

Gözlerin Rengi

 

Göze, rengini veren tabakanın adı iristir. İriste pigment ne kadar çoksa, göz o kadar koyu renkli (siyah ve kahverengi) olur. İristek pigment azsa göz, ela, mavi ve yeşil olarak izlenir.

 

Göz rengi hakkındaki beğeni kişiden kişiye değişir. Ancak daha çok koyu renkli gözlerin hakim olduğu toplumlarda, az bulunan açık renkler kıymetli sayılabilmektedir. Bu tercih kozmetik kontakt lens kullanımı ile kendini belli etmektedir.

 

Göz Bebeği Büyüklüğü

 

Göz bebekleri çocuklar ve gençlerde büyüktür, yaşla birlikte göz bebekleri küçülür. Göz bebeklerimizin büyüklüğü beğenilerimizi de ele verir. Hoşumuza giden birine ya da bir şeye baktığımızda göz bebeklerimiz genişler. Göz bebeklerini genişleten atropin isimli ilacın diğer adının, “bella donna” (güzel avrat otu) olmasının nedeni de budur.

 

Göz Akı

 

Göz akı, ne kadar beyazsa o kadar makbuldür. Göz kuruluğu, göz alerjisi gibi nedenlerle göz akı kızarır. Kanlı gözler, asla estetik olmayan bir görünümdür. Sarılık gibi karaciğer hastalıklarında ise göz akı sararır.

 

Bebeklerde göz akı maviye çalan, kar beyazı renktedir. Yaş arttıkça, göz akı sarımsı bir renk alır. Göz akının beyazlığı bir gençlik bulgusu, sarılığı ise bir yaşlılık bulgusudur.

 

Göz Akı Görünmesi

 

İleri doğru bakışta, gözün renkli kısmı ile alt kapak arasında boşluk yoktur. Renkli kısmın altından göz akının görünmesini çekici bulanlar vardır. Bu çekicilik, gözlerin yarattığı “melankoli” ve “hüzün” ifadesine bağlanmıştır. Ancak gençlikte güzel bulunan bu ifade, ileri yaşlarda alt kapakların gevşeyip daha da aşağı düşmesiyle, çekiciliğini yitirir.

 

Göz Şekli

 

Gözün şekli elipsi andırmalıdır.

 

Kantal Tilt (gözün köşelerinden geçen yatay çizginin eğimi)

 

Bu ölçü göz güzelliğinde çok önemlidir: Gözün dış kenarı iç kenarından yüksek olmalıdır. Güzel bulunan tüm gözlerde bu özellik vardır.

 

Üst Göz Kapakları

 

Üst kapak çizgisi belirgin ve gergin olmalı. Karşıya doğru bakarken üst kapak, gözün renkli kısmını 1-2 mm örtmeli. Üst kapağın en yüksek kısmı gözün renkli kısmının iç tarafı ile kapağın kesiştiği noktada olmalı. Sağ ve sol gözün kapak yükseklikleri simetrik olmalı.

 

Alt Göz Kapakları

 

Alt kapak üst yanakla hiç bir girinti çıkıntı olmadan bütünleşmeli. Alt kapağın en derin noktası, gözün renkli kısmı ile alt kapağın birleştiği yerde olmalı.

 

Kirpikler

 

Kirpiklerin şöylesi makbuldur: Uzun, koyu renkli, dolgun, kıvrık! Kirpikler dikey eksenle en fazla 90 derece açı yapmalıdır. Bu açı artarsa, kapak dışa doğru döner ve bu da hoş bulunmayan bir görünüm verir.

 

Göz Çevresindeki Cilt

 

Göz çevresindeki cilt düzgün olmalı, kırışıklıklar ve torbalanmalar olmamalı. Göz çevresindeki girinti ve çıkıntı gibi düzensizlikler yorgun ve bitkin bir ifade verir.

 

Gözler Arasındaki Mesafe

 

İki göz arasındaki mesafe bir göz uzunluğu kadar olmalıdır. Diğer bir tarif ise şudur: İki göz arasındaki mesafe, göz seviyesindeki yüz genişliğinin beşte biri kadar olmalıdır. Gözün eni 2.5 cm ile 3.8 mm arasında normal kabul edilir. 

 

Kaşlar

 

Kaşlar duygularımızı yansıtır. Kaşlar düzgün şekil ve yerleşimde olduğunda yüze güzellik katar. Düzgün şekilli kadın kaşları, burna yakın tarafta dolgundur ve ark şeklinde dışa doğru incelerek devam ederler. Simetri kaşlar için de önemlidir. Kaşlarda hafifçe bir asimetri tolere edilebilse de, tek kaşın sürekli havada olması şüpheci bir ifade verir.

 

Kaşları sayısal olarak tanımlayacak olursak; 

 

  •  Kaşlarla saç çizgisi arasındaki mesafe 5-6 cm olmalı.
  •  Kaşın iç kısmı, dış kısmından daha aşağı seviyede olmalı.
  •  Kaşın en sivri kısmı iç kısmının en düşük kısmından en fazla 1 cm yukarıda olmalı.