0212 304 42 92

 

Katarakt Cerrahisinde Çok Odaklı Göz İçi Lensler

Katarakt, gözümüzün içindeki lensin saydamlığını kaybetmesi. Katarakti sadece ameliyatla tedavi edilebiliyor. Katarakt cerrahisi, günümüzde “fakoemülsifikasyon” denen teknikle yapılıyor.

 

Katarakt cerahisi son yıllarda hızla gelişti. Kullanılan fakoemülsifikasyon cihazları teknolojik olarak her geçen gün yenileniyor. Daha az enerji, dolayısıyla daha az ısı yayan cihazlar üretildi.

 

Katarakt cerrahisinde göz içine standart lensler yerleştirildiğinde, yakın gözlüğü kullanımı kaçınılmaz oluyor. Gözlük muayenesi, operasyondan 1 ay sonra yapılıyor. Uzak görüş için ince bir gözlük bazen gerekli olabiliyor.


Göz içine çok odaklı (multifokal) lens yerleştirildiğinde ise, yakın ve uzak mesafeleri gözlüksüz görmek hastaların %90'ında mümkün olabiliyor.
 
Herkese Multifokal (Çok Odaklı) Lens Uygun mu?


Herkese çok odaklı lens uygun değil. Bu lensler özellikle hipermetrop kişilerde daha başarılı.

 

Çok Odaklı Lenslerin Doğurduğu Problemler Var mı?


Bu lenslerle geceleri ışık dağılmaları ve kontrastlarda azalma problemi yaşanabiliyor. Bu lenslerin ameliyat öncesi numara tespitinin de çok hassas yapılması gerekiyor. Buna rağmen uzaktaki numara için tam sıfır yakalanamayabiliyor.