0212 304 42 92

 

Kedi ve Köpeklerde Göz Bozuklukları

İnsanlarda en sık rastlanan göz problemi, göz bozukluğudur. Yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizma. Peki hayvanlarda durum nasıl?
 

Köpeklerde, German Shepherd, Rottweiler, and Miniature Schnauzer cinsleri miyopiye daha yatkın. Yaş arttıkça da gözün içindeki lensin kalınlaşmasıyla miyopi artıyor.
 

Kedi ve köpeklerde göz kusurunun miktarı “retinoskopi” denen ve çocuklar için de kullanılan alet ile ölçülüyor.
 

Göz kusurları tıpkı insanda olduğu gibi gözlükler ve kontakt lenslerle giderilebiliyor. Ama bu kullanım zorlukları nedeniyle yaygın bir uygulama değil. Bu konuda çok ilginç bir çalışma ise 2007 Temmuz’unda New York Rochester Üniversitesi’nden bildirildi. Bu çalışmada kedilerin gözlerine lazer (PRK) uygulandı. Çalışmanın sonuçları kedilerin lazer sonuçlarının insandakine yakın olduğunu gösterdi. Ancak farklı olarak kedilerde, insan gözüne göre daha fazla regresyon (numaraların geri gelmesi) izlendi.