0212 304 42 78

 

Keratokonusta Kornea İçi Halka Tedavisi

Keratokonus, korneanın (gözün şeffaf tabakası) normalden ince ve sivri olduğu bir göz hastalığı. Bu hastalık, son yıllarda kornea içi halka (INTACS) ile tedavi ediliyor. INTACS tedavisi, hafif ve orta seviyede keratokonusun tedavisinde uygun. Halkalar, korneayı kasnak gibi gererek, sivriliğini azaltıyor.

 

Kornea içi halkaları plastik yapılı, şeffaf yarım halkalar. İç çapları 6.8, dış çapları 8.1 mm.

 

Kornea İçi Halka Tedavisinin Uygulanamadığı Durumlar

 


Kollajen doku hastalıklarında, gebe/emziren kadınlarda, kornea hastalıklarında (RKES, distrofiler) ve kimi ilaç kullanımlarında (accutane, amiodarone, sumatriptan) kornea içi halka tedavisi uygulanamıyor. Ayrıca göz uçuğu (herpes simpleks) ve Herpes Zoster enfeksiyonlarında da kornea içi halka takılamıyor.


Halka Tedavisi Keratokonusun İlerlemesini Durdurmuyor


Keratokonuslu gözlerde kornea içi halka uygulandıktan sonra gözün tamamen düzeleceği ve gözlüksüz tam görüleceği beklentisi olmamalı. INTACS sonrası kornea sivriliği azalıyor, göz numaraları düşüyor, gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinliği artıyor. Ancak bu gözlük numaraları tam sıfıra düşecek anlamına gelmiyor. INTACS’lı göze istenirse kontakt lens takılabiliyor.