0212 304 42 78

 

Küreselleşme ve Sağlık Turizmi

Sağlık turizminin, dünyada hızla gelişen küreselleşme sürecinin sonuçlarından biri olduğu söylenebilir. Artık insanlar, sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da fiyatları değil; en iyi çözüm/en düşük fiyat yollarını düşünerek hareket ediyor. Sağlık turizmi; hastanelerde beklenen uzun sıralar, yüksek maliyetler, hizmet kalitesi yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle, bilinçli tüketicilerin ve AB sürecinin tetiklediği ve hızla gelişmesini sağladığı bir turizm dalı haline geldi. Türkiye ise sağlık turizminin sağladığı avantajlardan yeterince faydalanamıyor.