0212 304 42 92

 

Mesleğe Göre Gözlük Nedir?

Kırk yaşından sonra yakını görememe problemi için okuma gözlüğü, uzak-yakın birarada gözlükler ve kontakt lensler kullanılır. Uzak-yakın birarada camların alt kısmı yakını görme, üst kısmı uzağı görme için ayarlıdır. İkisinin arasındaki bölüm ise orta mesafeye ayarlıdır. Diğer bir deyişle okurken aşağı doğru bakarız. Uzağı görmek için ileri doğru gözlüğün üst kısmından bakarız. Bilgisayar ekranı ise orta mesafedir ve gözlüğün alt-orta kısmından bakarız.

 

Mesleğe göre çok-odaklı camlarda ise uzak, yakın ve orta mesafe bölümlerinin yerleşimi ve büyüklüğü değişir. Örneğin bir kütüphaneci kitap raflarına bakarken, yakını görmek için gözlüğün alt değil üst kısmından doğru bakmaktadır. Bir araba tamircisi, arabanın altına yatıp gözlüğün yukarı kısımdan orta mesafeye bakabilmektedir. Bütün gün okuyan birisi için gözlüğün yakın kısmı daha yukarıya kaydırılıp göz bebeğinin önüne getirilebilir. 
 

Bu tür ayarlamalarla kişinin mesleki aktivitelerinde görme kolaylığı sağlanır.