0212 304 42 92

Türkiye’de 15 Tane Körler Okulu VarTürkiye’de 15 Tane Körler Okulu Var


Dünya Sağlık Örgütü’nün gelişmekte olan ülkelerdeki özürlü sayısına ilişkin tahminlerine dayalı olarak; ülkemizde 7.5 milyon özürlünün bulunduğu sanılıyor.  Aynı kriterlerden yola çıkılarak, bu özürlü sayısının yaklaşık 700.000’ inin görme özürlü olduğu, eğitim çağında bulunan görme özürlülerin ise 130.000 olduğu tahmin ediliyor. Ancak eğitim alabilen görme özürlü oranı %2.5 civarında.

Bununla birlikte mevcut körler okulları tam kapasite ile çalışmıyor. Ülkemizde bulunan 15 körler okulunun, 1600 kişilik kapasitesi bulunuyor. Bu kontenjanların 1050’si dolu iken, 550’si açık.

Görme özürlüler açısından eğitim sorunuyla başlayan eşitsizlik, daha sonra kendini istihdam konusunda da gösteriyor. Görme özürlülerin yetenekleri doğrultusunda, uygun mesleklere ilişkin eğitim sürecini tamamlayarak ve istihdam alanı bularak üretken bireyler olmaları ve toplum yaşamında yer almaları gerekiyor.

 

İstanbul’daki Körler Okullarının Adresleri:

 

Veysel Vardar Görme Engelliler İ.Ö.O.
Kale Cad. No:4 Kilyos Sarıyer
(0212) 201 12 93
(0212) 201 12 92 

Türkan Sabancı Görme Engelliler İ.Ö.O
Barbaros mah.Denizmen sk. Üsküdar
(0216) 651 50 02
(0216) 651 50 08

Kaynak: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Web Sitesi 08/06/2007 (www.altinoktavakif.org.tr)
 

 
Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi (Altı tane nokta; iki sütun ve üç satırda değişik sıralama ve düzenli aralıklarla dağılıyor.)