0212 304 42 78

 

Vitaminlerle Kataraktı Önlemek Mümkün Değil

Katarakt gelişimi ve vitaminlerin bu gelişimi önlemedeki rolü hakkında pek çok bilimsel çalışma yapıldı. Bu çalışmalar birbirinden farklı sonuçlar ortaya koydu. 

 

Bu bilimsel çalışmalardan en çok kabul göreni, “yaşa bağlı göz hastalıkları çalışma grubu” tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu çalışma, 2001 yılında, dünyanın en saygın göz dergilerinden Archives of Ophthalmology dergisinde yayınlandı. Bu çalışmada C ve E vitamini ile beta karotenin katarakt üzerindeki etkileri araştırıldı. Araştırmaya göre, vitaminler katarakt gelişimini yavaşlatmıyor. Bu vitaminleri alan ve almayan kişiler arasında, katarakt oluşumu bakımından farklılık bulunmadı.

 

Bitkisel hapların katarakt gelişimi üzerindeki etkisi ise bilinmiyor. Bitkisel haplarla katarakt gelişimi arasında etkileşim olup olmadığını inceleyen bilimsel bir araştırma mevcut değil.