0212 304 42 92

Bebeklerde Göz Sağlığı

Bebeklerde Göz Sağlığı

 

Bebeklerde Göz Sorunlarının Belirti ve Çözümleri

Dışarıdan bakmakla gözleri sağlıklı görünen bir bebeğin ilk rutin göz muayenesi 4-6 haftalıkken yapılmalıdır. Ara sıra bebeğinizin gözlerini sırayla kapatarak görmesini kontrol edin. Tek taraflı görme problemi varlığında, bebeğiniz gören gözünü kapadığınızda ağlayacak ve elinizi itmeye çalışacak, diğer gözünü kapadığınızda ise tepki vermeyecektir.
 
Aşağıdaki durumlarda ise, 1 yaşını beklemeden bebeğinizi göz doktoruna götürmelisiniz. 
 
Sorun 1. Gözde çapaklanma, kızarma
Olası tanı: Bakteriyel konjonktivit. Bebeklerde çok yaygın bir problemdir. Özellikle üst      solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte sık görülür. Tedaviyle 1 hafta-10 günde geçer.
Tedavi: Antibiyotikli damla, jel ve pomadlar
 
Sorun 2. Gözde devamlı bir yaşarma
Olası tanı: Göz yaşı kanalı tıkanıklığı. Bir yaşın altında sık görülür.
Tedavi: Burun kökü bölgesine masaj. Masajla ilk 1 yılda tıkanıklık kendiliğinden açılmazsa, “sondalama” denen teknikle anestezi altında kanal ağzı açılır.
 
Sorun 3. Gözde içe veya dışa kayma
Olası tanı: Bu durum gerçek bir kayma (şaşılık) olabileceği gibi, yalancı bir kayma da olabilir. Bebeklerde burun kökü basık olduğu için, göz kapaklarının iç kısımlarında bir cilt katlantısı olabilir; bu görünümün doğurduğu göz kayması izlenimine “yalancı kayma” denir.
Çözüm: Şaşılık varsa tedavisi gözlükler ve/veya ameliyatladır. Yalancı kayma görünümü ise yaş büyüdükçe burun kökü yükseleceğinden kendiliğinden geçer.
 
Sorun 4. Gözlerde kaşıntı, akıntı
Olası tanı: Alerjik konjonktivit
Çözüm: Antialerjik damlalar 
 
Sorun 5. Objeleri takip etmeme, tanıdık yüzlere tepki vermeme
Olası tanı: Görmeyi engelleyen doğumsal bir katarakt (gözün lensinin saydam olmaması) veya retina (gözün sinir tabakası) problemi
Çözüm: Kataraktın tedavisi ameliyatladır. Retina problemleri bazen cerrahi gerektirebilir, maalesef bazen çözümsüz olabilir.
 
Sorun 6. Göz bebeğinde beyaz renkli görünüm
Olası tanı: Görmeyi engelleyen doğumsal bir katarakt veya retina problemleri
Çözüm: Katarakt için operasyon, retina problemleri için takip veya cerrahi girişimler 
 
Sorun 7. Göz kapağında düşüklük
Olası tanı: Doğumsal pitozis (kapak düşüklüğü)
Çözüm: Cerrahi olarak üst göz kapağının kaldırılması
 
Sorun 8. Gözlerde titreme hareketi
Olası tanı: Nistagmus denilen istemsiz, ritmik göz hareketleri. Nistagmusun çeşitli tipleri ve çeşitli nedenleri vardır.
Çözüm: Nistagmusun tedavisi; tipine ve nedenine göre planlanır. Gözlükler, prizmalı gözlükler ve cerrahi girişimler uygulanır.
 
Sorun 9. Göz kapaklarında şişkinlik
Olası tanı: Dermoid kist, hemanjiyom ve diğer kapak kitleleri
Çözüm: Kitlenin tipine göre bazen sadece takip, bazen kitle içine çeşitli maddelerin injeksiyonu, bazen de kitlenin operasyonla alınması