0212 304 42 78

Çocuklarda Miyopi

Çocuklarda Miyopi
 
Miyopi günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir göz kusuru. İstatistiklere göre Avrupa ve Amerika’da toplumun %30-40’ı, Asya’da ise % 70-90’ı miyop. 
Miyopi günümüzde lazerle tedavi ediliyor. Ama ilerlemesini durdurmak konusunda bilim maalesef o kadar fazla yol alamadı. 
 
Miyopi Neden Olur?
 
Günümüzde göz kusurlarının oluşumunda kalıtımın ve çevresel etkenlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Miyoplarda göz küresi normalden uzundur. Aşırı okuma ve bilgisayar oyunu oynama gibi aktiviteler miyopiyi başlatan ve/veya artıran çevresel risk faktörleridir.
 
Miyopi Kaç Yaşında Başlar? 
 
Miyopi doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da (20 yaştan sonra) başlayabilir. Ama okul miyopisi adını verdiğimiz durum, 7-16 yaşları arasında başlar.
 
Anne- Baba Gözlük Kullanıyorsa, Çocukta da Mutlaka Göz Bozukluğu Olur mu?
 
Hayır, bu şart değildir. Ama genetik bir yatkınlık söz konusudur.
 
Çok Ders Çalışmaktan veya Bilgisayar Oyunlarından Göz Bozulur mu?
 
Genetik olarak miyopiye yatkın bir çocukta, sürekli yakına bakmak miyopiyi ortaya çıkarabilir.
 
Miyopinin Zekayla İlişkisi Olduğu Doğru mu?
 
Pek çok çalışma, miyopların zeka katsayılarının (IQ), miyop olmayanlardan 7-8 puan daha fazla olduğunu göstermiştir. Ailelerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir: Miyop kardeşlerin, olmayanlara göre zeka katsayısının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilmektedir: Ya miyopi ile zeka geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor, ya da daha zeki olanlar okumayla daha çok vakit geçiriyor ve gözde miyopi oluşuyor. Miyop çocukların okul başarısı da daha yüksek bulunmuştur.
 
Gözlükler Sürekli Takılmalı mı? Takılmazsa Ne Olur?
 
Çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılması önerilmektedir. Takılmazsa numaraların daha hızlı ilerleyeceği düşünülmektedir.
 
Numaraların İlerlemesini Durdurmanın Bir Yolu Var mı?
 

2019 yılında BMC Ophthalmology dergisinde yayınlanan derleme ve metaanalizlerin sonuçlarına göre:
- Çocuklarda gözlük derecesi tam verilmeli, yani derece düşük tutulmamalı.
- Miyopi progresyonunu önleme açısından bifokal gözlük kullanımı, uzak gözlük kullanımına üstün değildir.
- %0.05'lik atropin damla kullanımı ilerlemeyi yavaşlatır. (Ancak atropin damlanın ışık hassasiyeti, yakın görüşte zorlanma,
   alerji ve bırakılınca miyopinin daha da hızlı ilerlemesi gibi yan etkileri vardır.)
- Gece takılan ortokeratoloji kontakt lensleri ilerlemeyi yavaşlatır. (Ama gözün mikrop kapması gibi riskleri vardır.)
- Multifokal (çok odaklı) yumuşak kontakt lens kullanımı miyopinin ilerlemesini yavaşlatır.
- Açık havada vakit geçirmek miyopiden korur.


ÇOCUKLARIMIZI AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMEYE TEŞVİK EDELİM.

 
Numaralar Kaç Yaşa Dek İlerler?
 
Genellikle 18 yaşa dek ilerler. İlerlemenin en fazla olduğu yaş dönemi kızlarda 9-10 yaş, erkeklerde 11-12 yaş arasıdır.
 
En Erken Kaç Yaşında Göz Kusurları İçin Lazer Tedavisi Olunabilir?
 
En erken 18 yaşında lazer tedavisi olunabilir ama son 1 yıl içinde numaralar sabit kalmış olmalıdır. 
 
Doğru ve Yanlış Bilinenler
 
Yanlış- Miyopi için düşük numaralı gözlük takılırsa numaralar daha az ilerler. (Doğrusu: Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalıdır.)
Doğru+ Ergenlik döneminde miyopi için gözlükler sürekli takılmalıdır. 

Yanlış- Ergenlik döneminde kontakt lens kullanımı tavsiye edilmez. (Doğrusu: 11 yaşından sonra gençler kontakt lens kullanabilir.)

Doğru+ Çocuklarda yaş ilerledikçe hipermetropi azalır.

Yanlış- Yaş ilerledikçe miyopi azalır. (Doğrusu: Miyopi yaşla azalmaz.)